4.10.15

La Biblioteva en dades: Report 2011-2015

El funcionament de la biblioteca del col·legi es guia pel seu Pla Estratègic, un document que estableix les línies directrius de funcionament de la biblioteca. Un dels aspectes que s'analitzen són paràmetres de funcionament bàsics com són les visites, els préstecs, l'accés als espais digitals, etc.

Aquesta infografia recull totes aquestes dades