10.5.11

Il·lustra't: conferència sobre il·lustració

El proper divendres a la sala d'infantil de la biblioteca de l'escola compartirem una estona amb la Mar Andreu, il·lustradora, en el marc de l'activitat Il·lustra't.

Il·lustra’t és un cicle de conferències en el que es vol donar a conèixer i fomentar l’interès pels llibres des d’una nova perspectiva. Si habitualment els
protagonistes de la lectura són els textos i els seus escriptors, en aquesta ocasió hem volgut cedir el protagonisme a la imatge i als il·lustradors que “donen vida” a aquestes històries.

Teresa Durán, una de les grans especialistes diu: “Mai insistiré prou en l'imprescindible que resulta un aprenentatge de la visió, una necessària formació
estètica, tant per als adults com per als nens. Ensenyar a veure és una tasca grandiosa que no sempre ens sentim disposats a dur a terme, segurament perquè
ningú ens va preparar per a això.[...] Hi ha llibres amb moltes imatges, però no són, no constitueixen, un llibre il·lustrat. Un bon treball d’il·lustració és aquella obra que pot llegir-se de cap a peus, encara que estigui escrita en xinès, perquè les seves il·lustracions ens parlen, ens comuniquen, ens impliquen.”

(IV Simposio sobre Literatura Infantil y Juvenil, Salamanca, 1998)